Zakup oprzyrządowania linii do cięcia

unia

Wapiennik, 05.01.2016r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A., P., P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego blachy w kręgach.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Cięty materiał:

 • Stal węglowa w gatunku: DC01, DD11, S235
 • Grubość ciętego materiału: od 0,45mm do 3,0mm

W skład oprzyrządowania powinny wchodzić:

 • – noże do cięcia wzdłużnego
 • – pierścienie stalowo- gumowe (męskie)
 • – pierścienie stalowo- gumowe (żeńskie)
 • – dyski separatora
 • – pierścienie dystansowe
 • – pierścienie poliamidowe

Dane techniczne:

 • Nóż do cięcia wzdłużnego:

  • Wymiar: 310×200 z rowkiem mocującym 11mm
  • grubość 10mm.
  • Tolerancja grubości: a) +/- 0,0025mm
  • b) +/- 0,003mm
  • Tolerancja równoległości: a) 0,005mm
  • b) 0,004mm
  • Chropowatość poniżej 0,4 µm
  • Ilość- 62szt
 • Pierścienie stalowo- gumowe (męskie, żeńskie)

  • Wymiar: 250×200 z rowkiem mocującym 11mm
  • grubości 10, 20mm
  • Tolerancja grubości: a) +/- 0,0025mm
  • b) +/- 0,003mm
  • Równoległość: a) 0,005mm
  • b) 0,004mm
 • Dyski separatora

  • Wymiar: 200×100, grubość 3mm.
  • Ilość: 62szt
 • Pierścienie dystansowe

  • Wymiar: 250×200 ,
  • grubości: 1mm; 1,1mm; 1,2mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,6mm; 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 10mm; 20mm; 40mm; 80mm.
  • Tolerancja grubości: a) +/- 0,0025mm
  • b) +/- 0,003mm
  • Równoległość: a) 0,005mm
  • b) 0,004mm
  • Płaskość: a) 0,005mm
  • 0,005mm

  • Ilości: 1mm – 60szt
  • 1,1mm- 60szt
  • 1,2mm- 30szt
  • 1,3mm- 60szt
  • 1,5mm- 30szt
  • 1,6mm- 30szt
  • 2,0mm- 60szt
  • 3,0mm- 60szt
  • 4,0mm- 60szt
  • 5,0mm- 60szt
  • 10mm- 40szt
  • 20mm- 40szt
  • 40mm- 40szt
  • 80mm- 20szt
 • Pierścienie poliamidowe

  • Wymiar: 130×100,
  • Grubości: 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 20mm; 40mm; 80mm.
  • Tolerancja grubości: +/- 0,1mm
  • Tolerancja średnicy zewnętrznej: +/- 0,2mm
  • Tolerancja średnicy wewnętrznej: +/- 0,2/ +0,4mm
  • Ilości: 5mm- 60szt
  • 6mm- 60szt
  • 7mm- 60szt
  • 8mm- 60szt
  • 9mm- 60szt
  • 10mm- 60szt
  • 20mm- 60szt
  • 40mm- 60szt
  • 80mm- 30szt

Postanowienia ogólne:

 • zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wybranych pozycji z zestawienia.
 • zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego blachy w kręgach do realizacji projektu, umożliwiająca produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Zamawiający wymaga, aby oprzyrządowanie było nowe oraz posiadało wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające je do użytkowania, a także spełniało parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę jednostkową za każdy w/w element oraz cenę całkowitą.
 2. Parametry techniczne oprzyrządowania.
 3. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 • – Cena netto
 • – Termin dostawy(dostępność)
 • – Szkolenie pracowników

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 12.01.2016r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego

dotyczącego zakupu oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

NOŻE DO CIĘCIA:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 5.500 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 7.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 6.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 7.500 euro przy zachowaniu tolerancji a.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 6.500 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 8.000euro przy zachowaniu tolerancji a.

PIERŚCIENIE STALOWO-GUMOWE(męskie, żeńskie):

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 10.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 12.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 11.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 13.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 12.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 14.000euro przy zachowaniu tolerancji a.

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 16.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 18.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 18.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 20.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 18.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę powyżej 20.000euro przy zachowaniu tolerancji a.

DYSKI SEPARATORA:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 1.300euro

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 1.301 do 1.400 euro;

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 1.400euro.

PIERŚCIENIE POLIAMIDOWE:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 3.500euro

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 3.501 do 4.000 euro;

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 4.000euro.

15

2.

Termin dostawy

4 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 15.02.2016r.;
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 15.03.2016r.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy po 15.03.2016r.

4

3.

Szkolenia pracowników

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

-szkolenie pracowników pod względem prawidłowego uzbrajania linii do cięcia wzdłużnego w noże do cięcia oraz separatory, dystanse i przekładki.

0 punktów – otrzyma oferent, który nie zaproponuje usług związanych ze szkoleniem pracowników pod względem prawidłowego uzbrajania linii.

2

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl